In de wijk Angelslo vind je naast de Dunningehof ook de Mensingehof, Entingehof, Landschaplaan en Laarwoud. In totaal 101 woningen hebben wij in opdracht van woningcorporatie Lefier de Gevelisolatie gesausd en de houten deuren en deurkozijnen geschilderd.